اخبار و تازه ها
  • اولين جلسه تعيين سياستهای کلی کتابخانه
    اولين جلسه تعيين سياستهای کلی کتابخانه در روز چهارشنبه 93/11/8در دفتر معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه با حضور سرپرست مديريت اطلاع رسانی و شبکه پژوهش ، روسای کتابخانه ها و کتابداران برگزار گرديد.
  • تاسيس مرکز تحقيقات پزشکی سلولی مولکولی دانشگاه
    به استناد رای صادره در دويست و چهل و دومين جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با تاسيس "مرکز تحقيقات پزشکی سلولی مولکولی دانشگاه موافقت اصولی به عمل آمد لازم بذکر است اين مرکز از سال 85 بصورت رسمی و با تصويب داخلی کار خود را در مرکز آموزشی درمانی طالقانی آغاز نموده است.ين مرکز با رياست آقای دکتر شهبازي و حضور کادر علمی و استفاده از تکنيک های آزمايشگاهی در زمينه های تحقيقاتی کشت سلولی
  • شرکت دانش بنيان آريا تيناژن، مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمين جشنواره علم تا عمل کشور برگزيده شد.
    شرکت دانش بنيان آريا تيناژن، مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان شرکت برتر ملی در پنجمين جشنواره علم تا عمل کشور برگزيده شد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه