اخبار و تازه ها
  • راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی هفته سلامت
    راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی هفته سلامت
  • نمايه شدن مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در (Chemical Abstracts Service (CAS
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در ابتدای سالجاری در (Chemical Abstracts Service (CAS نمايه گرديد.دکتر محمد جعفر گلعلی پور سرپرست معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ضمن بيان اين مطلب افزود :Chemical Abstracts Service ايندکس با رتبه 2 محسوب می شود .لازم بذکر است تمامی مقالات منتشر شده از زمستان 1391 به بعد را شامل می‌گردد.
  • دومين نشست معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با روسا و معاونين مراکز تحقيقاتی دانشگاه در سال 92
    دومين نشست روساء و معاونين مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در تاريخ 6/6/92 با حضور معاون و مدير تحقيقات و فناوری دانشگاه برگزار شد .در اين جلسه دکتر محمد جعفرگلعلي­پور معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ضمن تاکيد بر نقش مراکز تحقيقاتی در ارتقای جايگاه دانشگاه هدف از برگزاری جلسه را آگاهی مسئولين از وضعيت علمی و پژوهشی مرکز و برنامه ريزی جهت بهبود آن و کمک و همفکری مسئولين مراکز تحقيقات جهت ن
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه